ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Αγαπητή/έ Συνάδελφε,  Ενίσχυσε το Επάγγελμά σου

 

Ο Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2020 από εγκαταστάτες και εισαγωγείς συστημάτων Υγραεριοκίνησης και φυσικού. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να εγγραφούν έκτακτα μέλη απλοί ιδιώτες χωρίς καμία υποχρέωση  και τακτικά μέλη επαγγελματίες των εναλλακτικών καυσίμων

Το όραμά του Συνδέσμου

Το όραμα μας είναι η Υγραεριοκίνηση, η χρήση των λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και των βιοκαυσίμων όπως το βίο υγραέριο bio Lpg και το ανανεώσιμο φυσικό αέριο RNG να αναγνωριστούν από την πολιτεία και τους καταναλωτές σαν την άμεσα υπαρκτή, τεχνολογικά προηγμένη επιλογή, η οποία φέρνει σήμερα μεγάλα οφέλη στην τσέπη του καταναλωτή και περιβαλλοντικά οφέλη στην πολιτεία στον εθνικό στόχο της μείωσης των ρύπων.

Στόχοι του Συνδέσμου

  • Να δημιουργηθεί πολιτική μείωσης των καυσαερίων από τον υπάρχον στόλο οχημάτων.
  • Να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν τους εγκαταστάτες και τους εισαγωγείς.
  • Να είναι δίπλα στον καταναλωτή. Να τον ενημερώνει για τα εξειδικευμένα καταστήματα και τους πιστοποιημένους τεχνικούς.
  • Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων και θέσπιση νεότερων κανόνων και προδιαγραφών για την ορθή και ασφαλή χρήση των εναλλακτικών καυσίμων.

Μερικά από τα οφέλη του να είναι κανείς μέλος του ΣΕΚΟΕ είναι:

  • Γιατί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να πετύχουμε αυτό που κανείς δεν μπορεί να πετύχει μόνος του…
  • Εκπαίδευση. Δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών
  • Ασφάλεια. Συμβάλουμε στην προάσπιση των κανόνων νομιμότητας και ασφάλειας στη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων για οχήματα.
  • Υποστήριξη. Παρέχουμε επιστημονική, τεχνολογική υποστήριξη και ενημέρωση προς τα μέλη.
  • Σαν σύνδεσμος χρειαζόμαστε την φωνή και την υποστήριξη κυρίως όλων των επαγγελματιών στην υλοποίηση του κοινού μας οράματος.
  • Γιατί μόνο συνθέτοντας απόψεις και συμφέροντα μπορούμε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους.

Είτε επαγγελματίας του κλάδου, αξίζει σίγουρα ο χρόνος σας να σκεφτείτε να συμμετάσχετε σε έναν επαγγελματικό σύνδεσμο.

Για την εγγραφή στον ΣΕΚΟΕ υποβάλλετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής για το 2022 ανέρχεται στα 50 ευρώ

(μόνο για τα τακτικά μέλη ) .

Η δύναμη εξάλλου ενός επαγγελματικού συνδέσμου εξαρτάται από τα ίδια τα μέλη του.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική, έτσι ώστε ο ΣΕΚΟΕ να αποκτήσει ακόμη περισσότερη δύναμη και να προσφέρει περισσότερο στα μέλη της και στον κλάδο .

 

Περισσότερες πληροφορίες

www.sekoe.gr

info@sekoe.gr

 

Με εκτίμηση, το ΔΣ