Λεωφόρος Λαυρίου 109, Γλυκά Νερά Αττικής
Ακολουθήστε μας

Μέλη

ΑρχικήΜέλη
Τακτικά & έκτακτα μέλη

Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη είναι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που έχει επιστημονική, τεχνολογική ή επαγγελματική ενασχόληση με τα αέρια και λοιπά εναλλακτικά καύσιμα αυτοκινήτων και που επιθυμεί να εργαστεί για την ευόδωση των σκοπών του σωματείου. Τα τακτικά μέλη – νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον έχουν εκπληρώσει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτό, να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν στις γενόμενες σ΄ αυτές συζητήσεις, ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις.

Σύνδεσμος Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος

Γίνε κι εσύ μέλος

Έκτακτα μέλη

Έκτακτα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς του σωματείου.

Τα έκτακτα μέλη δεν έχουν καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση.