Την Πέμπτη 2/12/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του ΣΕΚΟΕ, με την συμμετοχή της Διευθύντριας του Liquid Gas Europe Ewa Abramiuk-Lete και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργού Μεταφορών Ιωάννη Ξηφαρά.

Ο στόχος αυτής της επικοινωνίας ήταν η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την χρήση εναλλακτικών αερίων καυσίμων.

Το αποτέλεσμα είναι να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Μεταφορών και να καθοριστεί επόμενη συνάντηση  και με την παρουσία αρμόδιου πολιτικού εκπροσώπου από το Υπουργείο Μεταφορών.

Στόχος για την επόμενη συνάντηση είναι να επικοινωνήσουμε τα ακόμα μεγαλύτερα  περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση αερίων βιοκαυσίμων, όπως το bio Lpg και το ανανεώσιμο φυσικό αέριο, καθώς και παραδείγματα από προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.