Λεωφόρος Λαυρίου 109, Γλυκά Νερά Αττικής
Ακολουθήστε μας

Σχετικά

ΑρχικήΣχετικά
ΣΕΚΟΕ

Σύνδεσμος Εναλλακτικών ΚαυσίμωνΟχημάτων Ελλάδος

Σκοπός μας η προβολή και ενημέρωση της πολιτείας και του κοινού για τα οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων ιδίως στην αυτοκίνηση.

Μειώνουμε τη ρύπανσημε εναλλακτικά καύσιμα

Πιο καθαρή ενέργειαπιο οικονομική ενέργεια

Συμμετέχουμε και δρούμε στο δίκτυο μελών

Οι κύριες κατευθύνσεις του συνδέσμου μας

Να αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα που αφορούν τους εγκαταστάτες και τους εισαγωγείς. Όπως είναι τα τεχνικά και νομικά θέματα, ή θέματα διαστρέβλωσης της αγοράς. Επίσης, θέματα προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων μέσω των καταστημάτων μας. Και το πιο σημαντικό, την διασφάλιση ότι τα εναλλακτικά καύσιμα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και δεν θα χαθούν οι επενδύσεις των μελών μας και θέσεις εργασίας.

Να βοηθούμε τους καταναλωτές σε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν με τις εγκαταστάσεις στα αυτοκίνητά τους. Φροντίζουμε για την ενημέρωσή τους σχετικά με το μέλλον των εναλλακτικών καυσίμων, όπως και την ενημέρωσή τους για τα εξειδικευμένα καταστήματα και τους πιστοποιημένους τεχνικούς. Καθώς και για τα προβλήματα που πιθανόν μπορεί να αντιμετωπίζουν με τα σημεία ανεφοδιασμού.

Εναλλακτικά Καύσιμα
  • Υγραέριο
  • Φυσικό αέριο
  • Υδρογόνο
Εναλλακτικά Καύσιμα

Αλλάζουμε καύσιμα βελτιώνουμε το περιβάλλον!

Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων και θέσπιση νεότερων κανόνων και προδιαγραφών για την ορθή και ασφαλή διάθεση, διακίνηση, αποθήκευση και χρήση αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και την βελτίωση της ποιότητας αυτών.

Εκπαίδευση

Δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών και τρίτων ενδιαφερομένων, στις ιδιότητες και πλεονεκτήματα των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, την ασφαλή διάθεση, διακίνηση και χρήση αυτών και των συστημάτων χρήσης τους.

Ασφάλεια

Συμβάλουμε στην προάσπιση των κανόνων νομιμότητας και ασφάλειας στη διάθεση, διακίνηση, εμπορία, αποθήκευση και χρήση των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων για οχήματα.

Υποστήριξη

Παρέχουμε επιστημονική, τεχνολογική υποστήριξη και ενημέρωση προς τα μέλη, τις αρχές και την πολιτεία, για κάθε θέμα που σχετίζεται με τα αέρια και εναλλακτικά καύσιμα.