Τα τακτικά μέλη θα λαμβάνουν την ένδειξη επίσημου μέλους του ΣΕΚΟΕ και θα μπορούν να την χρησιμοποιήσουν στην ιστοσελίδα τους, στην βιτρίνα του καταστήματος τους ή οπουδήποτε αλλού επιθυμούν.