14/07/2021

 

Από:  Το ΔΣ του Συνδέσμου Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος.

 

Προς: Κύριο Μαρίτσα Δημήτριο και κυριά Γαρυφαλάκη.

 

Θέμα : Παρατηρήσεις- προτάσεις του Συνδέσμου Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος για την υπάρχουσα νομοθεσία που αφορούν τα εναλλακτικά καύσιμα .

 

Πρόλογος

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Συνδέσμου Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος με το γραφείο του κ. Μαρίτσα και του Υφυπουργού κ. Κεφαλογιάννη, σας παραθέτουμε 17 παρατηρήσεις-προτάσεις του Συνδέσμου Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος. Σε αυτές θα παρατηρήσετε ότι ο βασικός πυλώνας των προτάσεων είναι ο εκσυγχρονισμός του κλάδου μας μέσω της αύξησης του αισθήματος ασφάλειας, αξιοπιστίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους.

Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας είναι η ανάπτυξη των εφαρμογών ‘’myAuto’’ και ‘’AuditCar’’ που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και παράλληλα θα περιορίσουν σημαντικά ενέργειες οι οποίες ζημιώνουν τον καταναλωτή και τα συμφέροντα του δημοσίου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για έναν εποικοδομητικό διάλογο, ο οποίος θα μας δώσει την δυνατότητα να αναπτύξουμε τις παρακάτω προτάσεις μας και να γίνει μια ζύμωση με τις αντίστοιχες δικές σας.

Οι προτάσεις μας προέκυψαν μετά από πολλές συζητήσεις μεταξύ των μελών του συνδέσμου μας αλλά και με παράγοντες της αγοράς οι οποίοι δεν ανήκουν σε αυτόν.

 

Οι προτάσεις μας  χωρίζονται σε 4 θεματικές ενότητες:

 1. Θέματα που αφορούν τη σχέση των καταναλωτών με τα ΚΤΕΟ.
 2. Θέματα που αφορούν την ασφάλεια των καταναλωτών.
 3. Θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των συνεργείων εναλλακτικών καυσίμων.
 4. Θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της προώθησης  των εναλλακτικών αερίων καυσίμων.

 

 1. Θέματα που αφορούν την σχέση των καταναλωτών με τα ΚΤΕΟ

 

 • Προτείνουμε να εξαλειφθεί το παράβολο που αφορά στην αντικατάστασης της δεξαμενής και της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (Ecu), και να παραμείνει η υποχρέωση της δήλωσης αντικατάστασής τους. Η δήλωση της αντικατάστασης της δεξαμενής να γίνεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αντικατάστασης, ενώ για την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Ecu) η δήλωση αντικατάστασης να γίνεται στον επόμενο περιοδικό έλεγχο.

 

 • Προτείνουμε να καταργηθεί η υποχρέωσηδήλωσης αντικατάστασης του εξαερωτή (πνεύμονας) στα ΚΤΕΟ. Στην πράξη δεν εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο για την ασφάλεια του καταναλωτή και για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα.

 

Οι παραπάνω δύο προτάσεις μας μειώνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους εισαγωγείς, τους μεταπωλητές, τα συνεργεία, τους καταναλωτές και τα ΚΤΕΟ.

 

 • Η δήλωση επανελέγχου να αναρτάται από τους εγκαταστάτες στην εφαρμογή του υπουργείου‘’myAuto’’ ή ‘’AuditCar’’, στην οποία θα έχουν πρόσβαση και τα ΚΤΕΟ και θα αποτελεί τη βάση δεδομένων, στην οποία θα δηλώνονται όλες οι εγκαταστάσεις, αλλαγές εξαρτημάτων, απεγκαταστάσεις, αλλά και οι μετατροπές ενός υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου σε φυσικό αέριο και το αντίστροφο.

 

 • Προτείνουμε να εκδίδεται δήλωση καταλληλόλητας μόνο για την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η γραφειοκρατική διαδικασία κατά την αρχική τοποθέτηση ή αντικατάσταση εξαερωτή (πνεύμονα), διαφορετικού κατασκευαστή σε σχέση με την ECU.

 

 • Όταν ένα αυτοκίνητο φέρει σύστημα υγραερίου και θέλει να το μετατρέψει σε φυσικού αερίου, πρέπει να πληρώσει 2 παράβολα. Ένα για την αφαίρεση και ένα για την νέα τοποθέτηση. Η διπλή εγγραφή πρέπει να γίνει και στην άδεια του αυτοκινήτου. Το ίδιο ισχύει και για την αντίστροφη διαδικασία. Θα θέλαμε να εξετάσετε τη δημιουργία ενός παράβολου για τη διαδικασία μετατροπή από το ένα εναλλακτικό καύσιμο στο άλλο.

 

 • Όταν γίνεται νέα τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης ή αντικατάσταση δεξαμενής, το συνεργείο να στέλνει στο ΚΤΕΟ ή να αναρτά στη νέα πλατφόρμα του υπουργείου ‘’myAuto’’ ή ‘’AuditCar’’ το έντυπο πιστοποιητικό της δεξαμενής με το μοναδικό σειριακό αριθμό της, ώστε να διασφαλίζεται ότι η δεξαμενή είναι καινούργια και αμεταχείριστη.

 

Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό κάθε δεξαμενής υπάρχει σε έντυπη μορφή μέσα στη συσκευασία της και φέρει τον σειριακό της αριθμό, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως ημερομηνία κατασκευής και χωρητικότητα.

 

 

 1. Θέματα που αφορούν την ασφάλεια των καταναλωτών

 

 • Ενώ μιλάμε για ασφάλεια του καταναλωτή δεν είναι υποχρεωτικός κανένας έλεγχος του συστήματος υγραερίου ή φυσικού αερίου. Η πρότασή μας είναι να διενεργείται τεχνικός έλεγχος κάθε 2 χρόνια από τα πιστοποιημένα συνεργεία. Η ανάρτηση της πιστοποίησης θα είναι υποχρεωτική στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘’myAuto’’ ή ‘’AuditCar’’ που θα δημιουργηθεί, όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός απόδειξης ή τιμολογίου, καθώς και ο αριθμός του ηλεκτρονικού μητρώου του συνεργείου που το διενήργησε.

 

 • Έχει παρατηρηθεί ότι στα δίκτυα εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων με εναλλακτικά καύσιμα δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι τεχνικοί που θα τα ελέγχουν και θα κάνουν την απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή όταν χρειαστεί. Θα πρέπει οι εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων αερίων καυσίμων και το δίκτυο τους να διαθέτουν αδειοδοτημένα συνεργεία αερίων καυσίμων και να έχουν υποχρεωτικά πιστοποιημένους τεχνικούς αερίων καυσίμων.

 

 1. Θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των καταστημάτων

 

Μια τεράστια διαστρέβλωση της αγοράς προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι εισαγωγείς, είτε από μόνοι τους είτε με τη συνδρομή άλλων αδειοδοτημένων – πιστοποιημένων συνεργείων, μοιράζουν πιστοποιητικά νέας εγκατάστασης ή αλλαγής δεξαμενής σε μη πιστοποιημένα συνεργεία. Το ίδιο κάνουν και κάποια ΚΤΕΟ με τη συνδρομή των συνεργατών τους.

 

 • Η πρόταση να θεσπιστεί υποχρεωτική ελάχιστη απόδειξη δεν είναι υλοποιήσιμη από τη στιγμή που δεν το επιτρέπει το Υπουργείο Οικονομικών. Εναλλακτικά, προτείνουμε την υποχρεωτική θέσπιση της στατιστικής καταγραφής από τη νέα πλατφόρμα ‘’myAuto’’ ή ‘’AuditCar του Υπουργείου Μεταφορών σε συνεργασία με τα ΚΤΕΟ. Αν η καταγραφή γίνεται σωστά, τότε πολύ εύκολα θα μπορεί να εντοπιστεί αυτός που ‘’μοιράζει χαρτιά’’ και να ενισχυθούν τα νόμιμα συνεργεία και ΚΤΕΟ. Μέσω αυτής της εφαρμογής θα εξάγονται στατιστικά για τον αριθμό των συστημάτων υγραερίου ή φυσικού αερίου που τοποθετούνται, τον αριθμό αλλαγών δεξαμενών και το κυριότερο, τα καταστήματα και οι τεχνικοί που τις υπογράφουν. Με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν οι ονομαζόμενοι στην αγορά ‘’χαρτάκιδες’’ να συνεχίσουν τη δράση τους, μιας και θα είναι δημόσια εκτεθειμένοι για τον πλασματικό όγκο δουλείας που έχουν. Θα εντοπίζονται με τον τρόπο αυτό περιπτώσεις όπως μια πολύ μικρή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό να παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης πιστοποιητικών στην Ελλάδα ή πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητες της.

 

 • Προτείνουμε την υποχρεωτική ηλεκτρονική υπογραφή σε οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση του πιστοποιημένου τεχνικού προς τα ΚΤΕΟ. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστούν σε μεγάλο ποσοστό οι ‘’πωλήσεις’’ βεβαιώσεων, καθώς δεν θα δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν έτοιμες κενές υπεύθυνες δηλώσεις με πιστοποίηση του γνήσιου της υπογραφής και χειρόγραφο μπλοκάκι μηδενικών αποδείξεων, το οποίο δεν δηλώνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων ούτε στην εφορία.

 

 • Θεωρούμε ότι λόγω των ευρωπαϊκών κανονισμών περί ελεύθερου ανταγωνισμού πρέπει να καταργηθεί οποιαδήποτε διάταξη η οποία δυσκολεύει την ελεύθερη διακίνηση πιστοποιημένων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συστημάτων.

 

 

 1. Θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της προώθησης  των εναλλακτικών αερίων καυσίμων

 

 • Ελεύθερη είσοδο στον δακτύλιο αυτοκινήτων με κινητήρες Euro 5B ή και πιο σύγχρονων, τα οποία έχουν μετατραπεί ώστε να χρησιμοποιούν εναλλακτικά αέρια καύσιμα, όπως υγραέριο και φυσικό αέριο. Τα εναλλακτικά αέρια καύσιμα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον για τα επόμενα 15 χρόνια και θα πρέπει να υπάρξουν ανάλογα κίνητρα.

 

 • Επιπλέον, αν η Ελλάδα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό παράδειγμα και προωθήσει τη χρήση του υγραερίου και του φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μπορούν να φθάσουν όχι μόνο σε μηδενικές, αλλά μέχρι και αρνητικές τιμές με σημαντικό όφελος για το περιβάλλον.

 

 • Να μετρούνται τα καυσαέρια στα ΚΤΕΟ και με τη χρήση του εναλλακτικού αέριου καυσίμου. Οι εκπομπές με τη χρήση εναλλακτικού αερίου καυσίμου θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια βάσει των προδιαγραφών Εuro στην οποία ανήκει κάθε όχημα. Και αν το όχημα ρυπαίνει παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο σε οποιοδήποτε από τα δύο καύσιμα, να υποχρεούται σε επανεξέταση.

 

 • Να υπάρξει οικονομική ή φορολογική επιβράβευση για αυτοκίνητα με κινητήρες από EURO 5B και πιο σύγχρονα, είτε έχουν ως κύριο καύσιμο τη βενζίνη είτε το πετρέλαιο και τα οποία αποδεδειγμένα ρυπαίνουν λιγότερο μετά την μετασκευή τους για αποκλειστική ή παράλληλη χρήση εναλλακτικού αερίου καυσίμου. Οελεγκτικός μηχανισμός που θα πιστοποιεί τις χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων των μετασκευασμένων οχημάτων είναι προς διαβούλευση.

 

 • Με τη μέτρηση των καυσαερίων θα μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών με την θέσπιση ενός EcoLabel, το οποίο θα συνδέεται με οφέλη για τον καταναλωτή.

 

 • Οι παραπάνω ενέργειες διασφαλίζουν τον καταναλωτή και τα συμφέροντα του υπουργείου. Επίσης, θα επωφεληθούν οι νόμιμες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να επενδύουν στην επιχείρησή τους και να βελτιώσουν τις διαδικασίες αντικατάστασης της δεξαμενής υγραερίου ή φυσικού αερίου, αντιμετωπίζοντας τη ρύπανση που προκαλείται μέσω της ελεύθερης εκκένωσης των υπολειμματικών άκαυστων καυσίμων των δεξαμενών προς το περιβάλλον.

 

Για την ανάκτηση των υπολειμματικών αερίων καυσίμων από τις δεξαμενές και η αδρανοποίηση των δεξαμενών πρέπει να είναι υποχρεωτική. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ειδική πιστοποιημένη αντλία που στην πράξη δεν διαθέτει ούτε το 5% των πιστοποιημένων καταστημάτων και φυσικά κανένα παράνομο συνεργείο. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια αλλαγής δεξαμενής λόγω 10ετίας ή λόγω επιθεώρησης της εσωτερικά, το αέριο διαφεύγει ελεύθερο στην ατμόσφαιρα και ρυπαίνει πολύ περισσότερο σε σχέση με τη ρύπανση που προκαλείται από την καύση του.

 

Εφ’ όσον γίνει δεκτή η πρότασή μας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή του σειριακού αριθμού της συσκευής ανάκτησης και να γνωστοποιείται από τους εγκαταστάτες προς το Υπουργείο Μεταφορών και το ηλεκτρονικό μητρώο συνεργείων για να αποφευχθεί η αναγραφή της ίδιας συσκευής από πολλά συνεργεία.

 

 

Συμπεράσματα

 

Στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο κείμενο προτάσεων, αντιληφθήκαμε πόσο σημαντική είναι η δημιουργία του Συνδέσμου μας και μέσω αυτού η ανταλλαγή και ζύμωση απόψεων που στόχο έχουν την προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος, του δημοσίου συμφέροντος και των νόμιμων επιχειρήσεων.

 

επίσης, καθοριστική είναι η βούληση για εκσυγχρονισμό του κράτους από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών και η δημιουργία των εφαρμογών ‘’myAuto’’ και ‘’AuditCar’’ καθώς και του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αυτά θα μειώσουν στο ελάχιστο τα εικονικά συνεργεία και τα ‘’νόμιμα’’ συνεργεία που επιβιώνουν με καθημερινές έκνομες πράξεις.

 

Για να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στην κοινή μας προσπάθειας θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη για δημιουργία τακτικού διαύλου επικοινωνίας μέσω της συγκρότησης  κοινής ομάδας εργασίας.

 

Αυτή θα αποτελείται από μόνιμο και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Μεταφορών και μέλη του συνδέσμου μας με αντικείμενο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης των εναλλακτικών αέριων καύσιμων.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας για οποιαδήποτε επικοινωνία επιθυμείτε.  Θα θέλαμε να ζητήσουμε τη διευθέτηση μιας συνάντησης σε εύλογο χρονικό διάστημα για την εξέλιξη των σκοπών αυτής της επικοινωνίας μας.

 

 

Με εκτίμηση, το ΔΣ

 

Αντιπρόεδρος: Μαχαιρόπουλος Ιωάννης

Ταμίας:  Δελφιτζής Ιωάννης

Μέλος: Σαχτούρης Αλέξανδρος

 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Καλογρίτσας Κωνσταντίνος                                                            Χατζηεμμανουήλ Μανώλης